DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Projekty

 

Běžící projekty

V lednu 2019 byla pořízena 2 vozidla s palivem CNG - Volkswagen Caddy.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Sociálně terapeutické dílny EMA - Podpora služeb sociální prevence 2

Projekt "Podpora služeb sociální prevence 2" z Operačního programu Zaměstnanost, Prioritní osy 2 - Sociální začleňování a boj s chudobou.

Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci

Projekt z Operačního programu Zaměstnanost, zapojena sociální služba DOZP Dolní Životice.

Sociálně terapeutické dílny EMA - Podpora služeb sociální prevence 1

Sociálně terapeutické dílny EMA - PROJEKT - Podpora služeb sociální prevence 1

Ukončené projekty

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: