DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Sociálně terapeutické dílny EMA

Dílny EMA pracovaly od 1.1.2016 do 31.12.2018 v rámci projektu „Podpora služeb sociální prevence 1", financovaného ESF a MSK viz oficiální web projektu.

Od 1.1.2019 do 31.12.2019 jsou dílny zapojeny do projektu Podpora služeb sociální prevence 2",  financovaného ESF a MSK viz https://www.msk.cz/cz/dotace_eu/podpora-sluzeb-socialni-prevence-2-75797/

 

 

Provozní doba: Po – Pá od 7.30 do 15.00

Adresa: Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace, STD EMA, Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice

Kontakt: www.zamekdz.cz, tel. 730 187 950, facebook.com

Cílová skupina: lidé s mentálním nebo kombinovaným postižením ve věku od 19 do 64 let

Zařízení poskytuje ambulantní službu dospělým osobám se sníženou soběstačností z důvodu mentálního nebo kombinovaného postižení, které nejsou schopny sebeuplatnění na otevřeném ani chráněném trhu práce.

Posláním sociálně terapeutických dílen je především dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností prostřednictvím sociálně pracovní terapie, která umožní lepší seberealizaci a zkvalitnění života těchto lidí. Dílny také usilují o smysluplné trávení volného času uživatelů a o jejich začlenění do běžného života.

Základní činnosti:

 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.
 2. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy.
 3. Nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
 • nácvik používání běžných elektrospotřebičů
 • procvičování základních školních znalostí (čtení, psaní - podpis, počítání, určování času)
 • nácvik základů společenského chování
 • nácvik úklidových prací
 • procvičování jemné motoriky
 • trénování kognitivních funkcí (paměť, pozornost, soustředění)
 • vycházky, výlety, návštěvy společenských akcí
 • cvičení s prvky relaxace a jógy
 • hraní na hudební nástroje a zpěv, muzikoterapie
 1. Podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností:
 • nácvik základní obsluhy PC
 • nácvik nakupování, vaření a pečení
 • nácvik péče o květiny a drobných zahradnických prací
 • práce se dřevem, drobné údržbářské a opravářské práce
 • výtvarné činnosti a práce s textilem (tkaní, drhání, pletení, kreslení, modelování, šití apod.)

 

 

Soubory ke stažení

Fakultativní služby Ceník od 8.8.2018.pdf Fakultativní služby Ceník od 8.8.2018.pdf 106 kB
QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: