DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

O nás

Vážený čtenáři,

 

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace poskytuje tyto sociální služby:

  • Domov pro osoby se zdravotním postižením v budově zámku v Dolních Životicích,   
  • Domov pro osoby se zdravotním postižením v Deštné, Jakartovice, který se stal od 1.1.2018 součástí naší organizace,
  • Chráněné bydlení v obci Moravice,  
  • Sociálně terapeutické dílny EMA v „oranžerii“ v Dolních Životicích,  

 

Zámek Dolní Životice

V objektu zámku je poskytována služba Domov pro osoby se zdravotním postižením -  v prostředí rozlehlého historického zámku, který v roce 2000 prošel rekonstrukcí a byl předán do užívání Ústavu sociální péče pro muže s mentálním postižením Dolní Životice s původně plánovanou kapacitou 156 klientů. Díky procesu transformace pobytových služeb došlo k postupnému snížení kapacity na počet 76 klientů. V současné době žije v domově 13 žen a 63 mužů.

K dispozici je rozsáhlá zahrada se dvěma altány a zázemím pro grilování. Zahrada stejně jako zámek podléhá památkové ochraně státu. Budova zámku je bezbariérová, je zde k dispozici jeden evakuační a jeden nákladní výtah.

 

Deštné

Domov pro osoby se zdravotním postižením má kapacitu 50 klientů z toho je 30 žen a 20 mužů. Služba je poskytována v bytech, které jsou ve dvou domech. Na tzv. Dolní budově jsou dva byty se čtyřmi dvoulůžkovými pokoji a jeden byt se dvěma dvoulůžkovými pokoji. Na tzv. Horní budově je pět bytů, v každém bytě se nachází tři dvoulůžkové pokoje. Každý byt má své kuchyňské zázemí s jídelnou a obývací pokoj, koupelnu se sociálním zařízením a pračkou. Ke dvěma budovám k bydlení patří tzv. hospodářská budova, kde se nachází kuchyň se společnou jídelnou. 

 

Moravice

Chráněné bydlení Moravice je bezbariérový objekt, jehož součástí jsou 2 samostatné bytové jednotky, ve kterých bydlí 12 klientů (4 ženy a 8 mužů).  V každém bytě je prostorná kuchyň s potřebným vybavením, včetně elektrospotřebičů a společným obývacím pokojem. Nedílnou součástí každého bytu jsou dvě sociální zařízení, z čehož jedno je vybaveno pračkou a sušičkou prádla. Součástí objektu je prostorná zahrada s dostatkem stinných míst pro chvíle relaxace a altán s krbem pro možnost grilování. Kromě odpočinkové časti je v zahradě také užitková část, kde si mohou uživatele vypěstovat vlastní zeleninu nebo drobné ovoce.

 

Sociálně terapeutické dílny EMA

STD EMA jsou umístěny v oramžérii, která se nachází v zámeckém parku. Kapacita je 30 klientů. Aktivity s klienty probíhají ve čtyřech místnostech, určených pro různé typy činností

(práce s papírem, textilem, hlínou, dřevem, nácvik obsluhy PC, vaření apod.) Provádí se zde nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění. Podpora vytváření a zdokonalování pracovních návyků a dovedností.

 

 

V Dolních Životicích 1.1.2019

 

                                                  Miroslava Chodurová

                                                               ředitelka

 

 

Povinně zveřejňované informace

Zveřejňování rozpočtu a střednědobého výhledu příspěvkové organizace

Novelou zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21.2.2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, která schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatel http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

 

Poskytnuté dotace na služby Moravskoslezským krajem

Organizaci jsou poskytovány finanční prostředky účelově určeny na financování běžných výdajů souvisejících s poskytování sociálních služeb v rámci Podmínek dotačního programu na podporu poskytování sociálních služeb pro rok 2016, 2017, 2018, 2019 a způsobu rozdělení a čerpání dotace z kapitoly 313 - MPSV státního rozpočtu.

 

 

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: