DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Zámek Dolní Životice, p.o., se sídlem Zámecká 1, 747 56 Dolní Životice, IČO: 71197052 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje Zámek Dolní Životice, p.o. zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.

Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování:

Pokud Zámek Dolní Životice, p.o. zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Zámku Dolní Životice, p.o. informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Zámkem Dolní Životice, p.o.
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané Zámkem Dolní Životice, p.o. jsou nepřesné),
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Zámkem Dolní ŽIvotice, p.o., popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Zámkem Dolní Životice, p.o,
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl (poskytla) Zámku Dolní Životice, p.o. podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro Zámek Dolní Životice, p.o.:

F.S.C. BEZPEČNOSTNÍ PORADENSTVÍ a.s.,

IČ: 25884646,
Vítkovická 1994/22, 702 00 Ostrava

Mgr. Petr Heider, MBA
kontaktní e-mail: poverenecMSK@fsc-ov.cz

tel: 731 266 417

 

 

QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: