DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice

 

Domov pro osoby se zdravotním postižním Dolní Životice poskytuje své služby v souladu s ustanovením paragrafu 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Provozní doba: nepřetržitě

Cílová skupina: 

Služba je poskytována dospělým lidem (mužům i ženám, od 27 let) s mentálním a kombinovaným postižením, kteří potřebují celodenní péči (nepřetržitě, 24 hodin denně) a podporu v běžných každodenních činnostech. Službu poskytujeme lidem, kteří z důvodu svého zdravotního znevýhodnění nemohou sami využívat příležitosti, který jim nabízí běžný život.

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením je poskytovat dospělým lidem s mentálním a vícenásobným postižením potřebnou podporu, pomoc a péči ve všech oblastech života tak, aby mohli žít běžným způsobem života, nebo se mu alespoň přiblížili a byly přitom zohledněny jejich osobní potřeby a možnosti.

Obsahem služby je:

 •    poskytování trvalého ubytování,
 •    poskytování stravy, podpory a pomoci při jejím přijímání,
 •    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 •    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 •    poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 •    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 •    poskytování sociálně terapeutických činností,
 •    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 •    základní sociální poradenství.

 

Cíle:

 •    lidé žijící v DOZP mají takovou míru podpory, která jim umožňuje prožívat co nejvíce běžný život, s potřebnou podporou realizují své zájmy a záliby,
 •    lidé žijící v DOZP mají příležitosti a dostatečnou míru podpory při kontaktech s přirozeným okolím (rodinou, přáteli), navazují nová přátelství a vztahy, dorozumí se se svým okolím,
 •    lidé žijící v DOZP využívají v maximální možné míře běžné veřejné služby (v obci či ve městě).

 

Zásady, kterými se řídíme při poskytování sociálních služeb:

1. Individuální přístup – vycházíme ze zjištěných a vyhodnocených potřeb klientů.

2. Respektující přístup - respektujeme práva lidí, kterým poskytujeme službu, podporujeme je v jejich rozhodování.

3. Ctíme principy normality:
    •    přistupujeme ke klientům dle jejich fyzického věku, s respektem,
    •    při poskytování sociální služby postupují pracovníci jednotně a respektují volbu a názory klientů, 
    •    zachováváme rytmus běžného dne a týdne,
    •    respektujeme vlastních přání, potřebu rozhodnutí a nárok na uznání,
    •    respektujeme soukromí,
    •    akceptujeme život ve světě obou pohlaví,
    •    účast na kulturním životě, volný čas a sport,
    •    respektujeme odlišnosti a přijímáme osoby se zdravotním postižením jako součásti lidské různorodosti a přirozenosti.

Pracujeme s tématem sexuality, vnímáme ji, jako součást života lidí.
 

Úhrady


1. Úhrada za poskytnutí stravy/den - cena surovin + režijní náklady: strava celodenní 162,- Kč (78 + 84)

2. Úhrada za poskytnutí ubytování/den:

    •    jednolůžkový pokoj 160,- Kč
    •    dvoulůžkový pokoj 145,- Kč
    •    třílůžkový pokoj 135,- Kč
    •    jednolůžkový apartmán s vl. soc. zařízením 180,- Kč (160 + 20)
    •    dvoulůžkový apartmán s vl. soc. zařízením 165,- Kč (145 + 20)

3. Úhrada za úkony péče při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - příspěvek na péči:

    •    I stupeň (lehká závislost) 880,- Kč
    •    II stupeň (středně těžká závislost) 4.400,- Kč
    •    III stupeň (těžká závislost) 8.800,- Kč
    •    IV stupeň (úplná závislost) 13.200,- Kč

4. Fakultativní služby:

Fakultativní služby si uživatel vybírá a hradí sám ze svých finančních prostředků (Ceník ke stažení)

Kapacita domova je 76 obyvatel.

 

Soubory ke stažení

Fakultativní služby Ceník od 8.8.2018.pdf Ceník fakultativních služeb od 8.8.2018 106 kB
domov-pro-osoby-se-zp-3-11.odt Žádost do sociální služby DOZP Dolní Životice - odt 4 kB
domov-pro-osoby-se-zp-4-11.pdf Žádost do sociální služby DOZP Dolní Životice - pdf 117 kB
domov-pro-osoby-se-zp-2-11.docx Žádost do sociální služby DOZP Dolní Životice - word 92 kB
QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: