DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Domov pro osoby se zdravotním postižením Deštné

Domov pro osoby se zdravotním postižním Jakartovice – Deštné,  poskytuje své služby v souladu s ustanovením paragrafu 48 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Provozní doba: nepřetržitě

Cílová skupina: 

Služba je poskytována dospělým lidem (mužům i ženám, od 19 do 80 let) s mentálním a kombinovaným postižením, kteří si přejí žít a užívat běžný život. 

Posláním naší služby je naučit lidi s postižením žít a užívat si běžný život. Pomoct využít jejich potenciál a schopnosti k začlenění do běžného životní a denního rytmu se všemi radostmi i povinnostmi.  

Obsahem služby je:

 •    poskytování trvalého ubytování,
 •    poskytování stravy, podpory a pomoci při jejím přijímání,
 •    pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 •    pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 •    poskytování výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
 •    zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 •    poskytování sociálně terapeutických činností,
 •    pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
 •    základní sociální poradenství.

Cíle:

  • Cílem naší služby je, aby uživatelé byli co nejvíce samostatní v péči o svou osobu a domácnost
  • Využívali vlastní potenciál k realizaci svých přání a seberealizaci
  • Smysluplně využívali volný čas, účastnili se společenského a kulturního života 
  • Udržovali kontakt s rodinou a přáteli, navazovali nová přátelství a vztahy mimo zařízení
  • Získávali a udržovali si práci  

Zásady, kterými se řídíme při poskytování sociálních služeb:

Jedinečnost uživatele a individuální přístup

Ctíme jedinečnost a individualitu  uživatele, při poskytování péče vycházíme s individuálně zjištěných potřeb u každého uživatele. 

Respektující přístup 

Respektujeme práva uživatelů, kterým poskytujeme službu, podporujeme je v jejich samostatném rozhodování a uplatňování svých práv.

 Ctíme principy normality:

    •    přistupujeme k uživatelům dle jejich fyzického věku, s respektem,
    •    při poskytování sociální služby postupují pracovníci jednotně a respektují volbu a názory  uživatelů, 
    •    zachováváme rytmus běžného dne a týdne,
    •    respektujeme vlastních přání, potřebu rozhodnutí a nárok na uznání,
    •    respektujeme soukromí,
    •    akceptujeme život ve světě obou pohlaví,
    •    účast na kulturním životě, volný čas a sport,
    •    respektujeme odlišnosti a přijímáme osoby se zdravotním postižením jako součásti lidské různorodosti a přirozenosti.

Ubytování 

Naše zařízení je tvořeno dvěma budovami. Na Horní budově se nachází 5 bytů (běžných domácností s kuchyní, koupelnou a obývacím pokojem. V každém bytě jsou tři dvoulůžkové pokoje. Na Dolní budově se nacházejí 3 byty, taktéž s dvoulůžkovými pokoji.  Kapacita Horní budovy je 30 obyvatel, kapacita dolní budovy je 20 obyvatel.

Horní budova je prostorově přizpůsobena pro uživatele s vyšší mírou podpory, jednotlivé byty jsou přizpůsobeny pro uživatele na invalidním vozíku. Kapacita pro uživatele na invalidním vozíku je 5 míst / 1 uživatel na 1 jednom bytě. 

Služba není určena pro uživatele, kteří jsou trvale upoutáni na lůžko, nebo mají výrazné potíže pohybem.

Součástí Horní budovy jsou aktivizační dílny (keramická a košíkářská dílna, hudební sál).

Strava 

Součástí našeho zařízení je kuchyň s jídelnou, kde chodí uživatelé na oběd. Uživatelům poskytujeme celodenní stravu včetně speciálně upravené stravy (šetřící/žlučníková, diabetická, redukční). 

Úhrady

1. Úhrada za poskytnutí ubytování/den: v našem zařízení poskytujeme ubytování ve dvoulůžkových pokojích. 

  •   cena za  dvoulůžkový pokoj 145,- Kč za den / 4433,- Kč měsíčně

2. Úhrada za stravu (snídaně – oběd – svačina – večeře)

  • normální 129,- Kč den / 3999,- Kč měsíčně
  • dietní  131,- Kč den / 4061,- Kč měsíčně
  • diabetická  136,-Kč den / 4216,- Kč měsíčně
        

3. Úhrada za úkony péče při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu - příspěvek na péči:

    •    I stupeň (lehká závislost) 880,- Kč
    •    II stupeň (středně těžká závislost) 4.400,- Kč
    •    III stupeň (těžká závislost) 8.800,- Kč
    •    IV stupeň (úplná závislost) 13.200,- Kč

4. Fakultativní služby:
Fakultativní služby si uživatel vybírá a hradí sám ze svých finančních prostředků, dle aktuálního ceníku.

Kapacita domova je 50 obyvatel.

Adresa pro zasílání žádostí o poskytnutí sociální služby: DOZP Jakartovice -  Deštné 68, 747 55 Litultovice

 

Soubory ke stažení

Fakultativní služby Ceník od 8.8.2018.pdf Ceník fakultativních služeb od 8.8. 2018 106 kB
2018 zadost DOZP JD.odt Žádost do sociální služby DOZP Deštné - odt 79 kB
2018 zadost DOZP JD.pdf Žádost do sociální služby DOZP Deštné - pdf 135 kB
2018 zadost DOZP JD.docx Žádost do sociální služby DOZP Deštné - word 96 kB
QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: