DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci

Projekt z Operačního programu Zaměstnanost, zapojena sociální služba DOZP Dolní Životice.

 

Název projektu:  Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci Registrační číslo:  CZ.03.2.63/0.0/0.0/17_071/0007711
Doba realizace projektu: 1. dubna 2018 – 31. března 2020

 

Hlavním cílem projektu je podpora procesů v naší organizaci a podpora rozvoje kvality sociálních služeb.

Hlavního cíle chceme dosáhnout těmito specifickými cíli:

  1. Rozvoj sociálních služeb podporujících sociální začleňování, a to zaváděním nových metod práce s uživateli,
  2. Rozvoj kvality poskytovaných sociálních služeb,
  3. 3Doplňkové vzdělávání zaměstnanců organizace v akreditovaných kurzech pro doplnění znalostí z oblasti péče o uživatele.

 

Cíle bude dosaženo za podmínek realizace těchto plánovaných aktivit:

V současné době probíhají v rámci realizace projektu plánovaná setkání se supervizory a Metodikem AAK, zaměstnanci se aktivně účastní na akreditovaných vzdělávacích kurzech.

Projekt je financován z EU (resp. z ESF v rámci Operačního programu Zaměstnanost). Více informací lze nalézt na www.esfcr.cz.

Sdílejte na facebooku

QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: