DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Výběrové řízení č. 5/2019 na obsazení pracovního místa Koordinátor/ka individuálního plánování

 

Charakteristika vykonávané práce:

Činnost spojená s vykonáváním práce pracovníka v sociálních službách tzn. vykonává základní výchovnou nepedagogickou činnost tj. přímá péče u klientů, koordinuje práci ostatních  v procesu individuálního plánování směrem k jednotlivým klientům na určené komunitě, aktivně vyhledává vhodné způsoby podpory klientů a spolupracuje na zpracování metodických materiálů služby se sociálním pracovníkem.

 

Platové zařazení: 

 

Benefity:

 

Pracovní poměr:

 

Místo výkonu práce:

DOZP Dolní Životice, Zámecká 1

 

Kvalifikační požadavky:

 

Výhodou:

 

Osobnostní předpoklady:

 

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

 

Způsob a místo podání přihlášky:

 

Lhůta pro podání přihlášek: 21. říjen 2019 do 12:00 hodin. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny a skartovány.

 

Harmonogram výběru uchazeče:

1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí

2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 25. října 2019

 

O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou. Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

Uchazeč o zaměstnání si kopie dokladů může vyzvednout do 10 dnů po ukončení výběrového řízení. Následně budou dokumenty skartovány v termínu 5. listopadu 2019, pokud nebyl udělen souhlas s archivací v prohlášení uchazeče.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

Bližší informace:

Simona Vyhlídalová, vedoucí DOZP Zámek Dolní Životice

T- 558 877 826      

M- 733 164 563     

e- vedoucidz@zamekdz.cz

Sdílejte na facebooku

QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: