DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Výběrové řízení č. 4 /2019 na obsazení pracovního místa Pracovník v sociálních službách - PSS

 

Charakteristika vykonávané práce:

Činnost zaměřena na přímou obslužnou péči o klienty a zajišťování úklidu na komunitě.

 

Pracovní doba: dvousměnný provoz, denní (7:00 – 19:00 hodin) a noční směny (19:00 - 07:00 hodin).

 

Pracovní náplň:

 

Platové zařazení: 

 

Bonusy:

 

Pracovní poměr:

 

Místo výkonu práce:

DOZP Dolní Životice, Zámecká 1

 

Kvalifikační požadavky:

 

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

 

Způsob a místo podání přihlášky:

 

Lhůta pro podání přihlášek do: 21. 10. 2019, do 12:00 hodin. Životopisy doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny a skartovány.

 

Harmonogram výběru uchazeče:

1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí.

2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 25. října 2019.

O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou.

Uchazeč o zaměstnání si kopie dokladů může vyzvednout do 10 dnů po ukončení výběrového řízení. Následně budou dokumenty skartovány v termínu 5. listopadu 2019, pokud nebyl udělen souhlas s archivací v prohlášení uchazeče.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

Bližší informace:

Simona Vyhlídalová, vedoucí DOZP Zámek Dolní Životice

T- 558 877 826

M- 733 164 563

e- vedoucidz@zamekdz.cz

 

Sdílejte na facebooku

QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: