DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Výběrové řízení č. 10 / 2018 na obsazení pracovního místa "uklízeč/ka" pro DOZP Jakartovice - Deštné

 

Charakteristika vykonávané práce:

Činnost spojená s vykonáváním práce spočívá v zajišťování úklidu v domově.

Pracovní doba: rovnoměrně rozvržená pracovní doba (po až pá) od 7,00 do 15,30 hodin.

Pracovní náplň:

Platové zařazení: 

Benefity:

Pracovní poměr:

Místo výkonu práce:

         DOZP Jakartovice - Deštné 68 a 78,  PSČ 747 55

Kvalifikační požadavky:

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

Způsob a místo podání přihlášky:

Lhůta pro podání přihlášek: 12. 11. 2018 do 12:00 hodin. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny a skartovány.

Harmonogram výběru uchazeče:

1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí.

2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 16. listopadu 2018.

O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou.

Uchazeč o zaměstnání si originály doložených ověřených kopií může vyzvednout do 10 dnů po ukončení výběrového řízení. Následně budou dokumenty skartovány v termínu do 30. listopadu 2018, pokud nebyl udělen souhlas s archivací viz. prohlášení uchazeče.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Bližší informace:

Alena Pola Sglundová, vedoucí DOZP Jakartovice – Deštné

Mobil: 604 222 673

E-mail: vedoucijd@zamekdz.cz

Sdílejte na facebooku

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: