DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Transformace Zámku Dolní Životice

IOP

Operační program
Integrovaný operační program

Prioritní osa
Zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb
 
Oblast intervence
Služby v oblasti sociální integrace
 
Podporovaná aktivita
Investiční podpora procesu a zavádění jednotného přístupu v transformaci pobytových zařízení sociálních služeb v jiné typy sociálních služeb
 
Registrační číslo projektu
CZ.1.06/3.1.00/07.08797
 
Cíl projektu
Cílem projektu je zkvalitnit život lidem s mentálním postižením, současným uživatelům organizace Zámek Dolní Životice, p. o. Záměrem projektu je pokračovat ve zkvalitňování a individualizaci sociální péče vytvářením sítě sociálních služeb v běžné komunitě.
 
Popis konečného stavu
Prostřednictvím nákupu 2 bytových jednotek v Budišově nad Budišovkou a Vítkově vznikne pobytová sociální služba chráněné bydlení pro 4 osoby se zdravotním postižením (2 domácnosti po 2 uživatelích).
 
Výstupy projektu

Výsledky projektu

 
Partner projektu
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace
 
Financování projektu

Celkové výdaje projektu 1 160 002,00 Kč
Celkové nezpůsobilé výdaje (podíl kraje) 633 140,00 Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 526 862,00 Kč
EU (85 %) 447 833,00 Kč
Státní rozpočet (15 %) 79 029,00 Kč

 
Doba realizace projektu
04/2013 – 06/2015

Sdílejte na facebooku

QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: