DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Rekonstrukce objektu v Moravici na chráněné bydlení

ROP

Operační program
ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
 
Prioritní osa
Podpora prosperity regionu
 
Oblast podpory
Infrastruktura veřejných služeb
 
Dílčí oblast podpory
Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
 
Registrační číslo projektu
CZ.1.10/2.1.00/18.01188
 
Cíl projektu
Cílem projektu je transformace pobytového zařízení pro zdravotně postižené. Cíle projektu bude dosaženo prostřednictvím rekonstrukce stávajícího zařízení, ve kterém bude vytvořeno zázemí pro poskytování sociální služby chráněného bydlení pro 12 lidí s mentálním postižením. Toto zařízení bude provozovat partner projektu Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace.
 
Výstupy projektu
V rámci realizace projektu byl rekonstruován objekt v obci Moravice, ve kterém byly vybudovány dvě samostatné bytové jednotky. V přízemí a 1. patře vznikly bytové jednotky se dvěma jednolůžkovými a dvěma dvoulůžkovými pokoji, obývacím pokojem, kuchyní a dvěma koupelnami s WC. Objekt je bezbariérový.
 
Financování projektu

Zdroj financování projektu výše podílu v Kč
Celkové způsobilé výdaje projektu 14.184.707,32
Celková přiznaná dotace z rozpočtu RR (85 %) 12.057.001,22
Spolufinancování příjemcem - Moravskoslezský kraj 2.127.706,10

Doba realizace projektu
6/2008 – 8/2013

Sdílejte na facebooku

QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: