DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Projekt Moravice

ESF

Registrační číslo
CZ.1.04/3.1.02/C1.00005
 
Částka
2 264 774,00 Kč
 
Doba realizace projektu
1. únor 2014 až 30. červen 2015
 
Popis projektu
Hlavním záměrem projektu je prostřednictvím stanovených aktivit (5 klíčových aktivit) přispět k realizaci deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb pro osoby s postižením. Náplní projektu je zlepšit kvalitu života uživatelů služby chráněného bydlení v obci Moravice s důrazem na podporu v rozvoji jejich schopností a dovedností. Nejdůležitějším znakem projektu bude podpora na cestě k samostatnosti a nezávislosti,  přitom v hodnocení nebude podstatné, kolik toho člověk zvládne, ale to, aby se každý z uživatelů služby učil co nejvíce využívat a rozvíjet svůj potenciál, aby nebyl pasivní a nespoléhal se pouze na pomoc okolí. Budeme pracovat na začleňování uživatelů do společnosti s důrazem na naplňování jejich práv a s akceptací rovných příležitostí. Budeme rozvíjet potřebné dovednosti a návyky pro vedení samostatného života. Změnou způsobu a podmínek v poskytování sociální služby lidem chceme umožnit, aby člověk s postižením mohl žít hodnotným občanským životem ve společenství, které si sám zvolil, aby mohl jít svou vlastní cestou ke štěstí, aby svým postižením nebyl stigmatizován a předurčen k závislému životu na instituci (ústavu). Sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách budou klienty podporovat v realizaci nových životních cílů. Podpora bude také zaměřena na rozvoj dobrých mezilidských vztahů mezi uživateli navzájem, zaměstnanci, opatrovníky a příbuznými či známými i s širší komunitou – obcí a na rozvoj kompetencí nutných pro uplatnění na volném trhu práce.
 
Cíle projektu
Cílem projektu je umožnit lidem se zdravotním postižením, kteří žili v ústavním zařízení, využívat službu chráněného bydlení.
Tato služba jim umožní žít a pracovat v běžných komunitních podmínkách s podporou, která bude soustředěna na:
1. Individuální a rovný přístup k uživatelům služby a to poskytováním individuální podpory a poradenství při řešení každodenních problémů, osvojení potřebných dovedností a návyků pro vedení samostatného života a při hledání pracovního uplatnění.
2. Prohlubování již osvojených, všeobecných znalostí a dovedností uživatelů.
3. Monitorování vlastních i návazných sociálních a jiných služeb.
4. Osvojování dalších dovedností, žádaných od zaměstnavatelů.
5. Všestranná podpora a hájení specifických potřeb a zájmů lidí se zdravotním a mentálním postižením.
 
Cílové skupiny
Cílovou skupinu tvoří 10 osob se zdravotním postižením do dosažení seniorského věku, které žily několik desítek let v ústavní péči a v současné době bydlí v domácnosti chráněného bydlení v Moravici.
 
Účastníci/ce projektu
Osoby s mentálním postižením
 
Region
Moravskoslezský kraj
 
Průběh
V projektu je stanoveno 5 klíčových aktivit. 4 z nich jsou realizovány od začátku do konce projektu, tzn. únor 2014 – červen 2015.
Jedná se o tyto aktivity:
1. Zkvalitnění základních činností v sociální službě Chráněné bydlení Moravice
2. Motivace, aktivizace cílové skupiny
3. Bilanční a pracovní diagnostika
4. Rozvoj a nácvik pracovních dovednosti
Všechny klíčové aktivity probíhají v průběhu celého projektu u všech uživatelů, a to jak skupinově tak individuálně.
5. Klíčová aktivita „Uplatnitelnost na trhu práce, komunikace s potencionálními zaměstnavateli“, bude realizována od ledna 2015 do června 2015 a bude probíhat u všech uživatelů skupinově a individuálně.
 
Realizátor projektu
Zámek Dolní Životice, p. o.,
Zámecká 1
Dolní Životice 747 56
IČ: 71197052

Sdílejte na facebooku

QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: