DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Podpora samostatného bydlení Vítkov

ESF MSK

Operační program
Lidské zdroje a zaměstnanost
 
Prioritní osa
Sociální integrace a rovné příležitosti
 
Oblast intervence
Podpora sociální integrace a sociálních služeb
 
Podporovaná aktivita
Projekt se zaměřuje na zmírnění dopadů nepříznivé životní situace spojené se ztrátou bydlení, ztrátou zaměstnání, rozpadem mezilidských vztahů, rizikovým způsobem života nebo snížením soběstačnosti z důvodu věku anebo zdravotního stavu. Pokud tyto dopady nejsou společností mírněny, může docházet ke společensky nežádoucím jevům, jejichž odstranění je náročnější nežli zajištění jejich prevence. Prostřednictvím tohoto projektu se Moravskoslezský kraj v úzké spolupráci s obcemi snaží upevnit síť služeb sociální prevence, která bude optimální, tzn. uspokojí potřeby klientů, zabrání nežádoucím společenským jevům a zajistí efektivnost služeb.
 
Registrační číslo projektu
CZ.1.04/3.1.00/05.00070
 
Cíl projektu
Cílové skupiny projektu jsou osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením:

Jaké sociální služby a v rámci jakých měst budou podporovány?
Tento projekt bude zabezpečovat deset druhů sociálních služeb:

Cílové služby budou poskytovány na území těchto měst:
Bohumín, Bruntál, Český Těšín, Frenštát pod Radhoštěm, Frýdek-Místek, Havířov, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice, Krnov, Město Albrechtice, Nový Jičín, Opava, Ostrava, Pržno, Rýmařov, Studénka, Třinec, Vítkov
 
Délka realizace projektu a jeho financování
Doba realizace projektu: 1. 2. 2013 – 31. 3. 2015
 

Zdroj financování projektu Výše podílu v Kč
Celkové výdaje projektu 219.704.812,- Kč
Podíl ESF 186.749.090,- Kč
Podíl státního rozpočtu 32.955.722,- Kč

Řízení a administrace projektu
Odborným garantem projektu je odbor sociálních věcí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.
Řízení a administraci projektu zajišťuje odbor evropských projektů Krajského úřadu Moravskoslezského kraje.

 

Sdílejte na facebooku

QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: