DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Hledáme pracovníka PSS pro DOZP v Dolních Životicích

  Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

vyhlašuje výběrové řízení č. 2 /2019

na obsazení pracovního místa

Pracovník v sociálních službách - PSS

 

Charakteristika vykonávané práce:

Činnost zaměřena na přímou obslužnou péči o klienty a zajišťování úklidu na komunitě.

 

Pracovní doba: dvousměnný provoz, denní (7:00 – 19:00 hodin) a noční směny (19:00 - 07:00 hodin).

Pracovní náplň:

Platové zařazení: 

Pracovní poměr:

Místo výkonu práce:

Dolní Životice, Zámecká 1, PSČ 747 56

Kvalifikační požadavky:

 

Uchazeč zašle poštou, emailem nebo doručí osobně kontaktní osobě svůj profesní životopis na adresu:

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace

ul. Zámecká 1

747 56 Dolní Životice

Kontaktní osoba:

Simona Vyhlídalová, vedoucí DOZP Dolní Životice

Telefon – 558 877 826

Mobil – 733 164 563

Email – vedoucidz@zamekdz.cz

 

Lhůta pro podání přihlášek do: 8. 4. 2019, do 12:00 hodin. Životopisy doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny a skartovány.

Harmonogram výběru uchazeče:

1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí.

2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 15. dubna 2019.

O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou.

Uchazeč o zaměstnání si kopie dokladů může vyzvednout do 10 dnů po ukončení výběrového řízení. Následně budou dokumenty skartovány v termínu do 25. dubna 2019, pokud nebyl udělen souhlas s archivací viz. prohlášení uchazeče.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

Sdílejte na facebooku

QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: