DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Hledáme pracovníka PSS pro DOZP v Deštné

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace vyhlašuje výběrové řízení

č. 1/2019 na obsazení pracovního místa

 

"Pracovník v sociálních službách – PSS v Deštné“

 

Charakteristika vykonávané práce:

Hledáme kolegy do týmů přímé péče, který spolu s námi bude realizovat vizi, spočívající v individuálně pojaté službě založené na přístupu zaměřeného na člověka. Hledáme způsoby, jak naším klientům umožnit žít co nejvíce samostatně. Staňte se součastí našeho týmu!

 

Platové zařazení: 

 

Benefity:

 

Pracovní poměr:

 

Místo výkonu práce:

Domov pro osoby se zdravotním postižením Jakartovice-Deštné 68

 

Kvalifikační požadavky:

 

Osobnostní předpoklady:

 

Výhodou:

 

Přihláška musí obsahovat:

 

K přihlášce uchazeč/ka připojí:

 

Způsob a místo podání přihlášky:

Na obálku uveďte "Neotvírat, výběrové řízení č. 1/2019 – DOZP Deštné".

 

Lhůta pro podání přihlášek: 14. března 2019 do 15:00. Přihlášky doručené po stanovené lhůtě budou vyřazeny a skartovány.

 

Harmonogram výběru uchazeče:

1. kolo - hodnocení písemných nabídek hodnotící komisí

2. kolo - osobní pohovory s vybranými uchazeči dne 18. března  2019

 

O postupu do 2. kola výběrového řízení budou informováni pouze vybraní uchazeči, a to telefonickou nebo elektronickou formou.

Pokud nebude v přihlášce vyžádáno vrácení osobních materiálů, budou ihned po skončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu bez udání důvodu.

 

Bližší informace:

Mgr. Pola Sglundová, vedoucijd@zamekdz.cz, tel. č. 604 222 673

 

 

 

 

Sdílejte na facebooku

QR Code

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: