DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

Projekty

 

Běžící projekty

Zavedení nových metod práce s uživateli v naší organizaci

Projekt z Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/.0.0/17_071/0007711, zapojena sociální služba DOZP Dolní Životice.

Sociálně terapeutické dílny EMA

Sociálně terapeutické dílny EMA - PROJEKT - Podpora služeb sociální prevence 1

Ukončené projekty

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: