DZP Zahrada Dílna Zahrada 2

O nás

Od 1.1.2018 došlo ke sloučení příspěvkových organizací Marianum,p.o. a Zámek Dolní Životice, p.o. Organizace Marianum,p.o. k 31.12.2017 zanikla a Zámek Dolní Životice, p.o. se stal nástupnickou organizací.

Tímto se Zámek Dolní Životice, p.o. rozšířil o Domov pro osoby se zdravotním postižením Deštné.

 

Status:

Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace vznikla ke dni 1. 1. 2004 na základě usnesení Zastupitelstva Moravskoslezského kraje č. 18/632/1 ze dne 25. 9. 2003. Jejím hlavním předmětem činnosti je účelové poslání spočívající v poskytování sociálních služeb podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s rozhodnutím o registraci, jakož i zajišťování fakultativních činností s poskytováním sociálních služeb souvisejících.

Mise:

Podstatou výkonu naší práce je pomoc člověku. Klademe důraz na respektování jedinečnosti člověka a jeho vůle, na lidský přístup, na důstojnost, na posunování hranice od nezávislosti k samostatnosti, na hodnoty demokracie a lidských práv.

Nabízíme tyto druhy sociálních služeb:

  • domov pro osoby se zdravotním postižením Dolní Životice
  • chráněné bydlení Moravice
  • sociálně terapeutické dílny EMA Dolní Životice

Financování organizace:

  • veřejné rozpočty
  • úhrady od klientů
  • platby od zdravotních pojišťoven
  • finanční prostředky z projektů strukturálních fondů EU
  • finanční a věcné dary
  • ostatní příjmy

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel.
Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok.
Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Organizace Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace je partnerem projektu "Pořízení vozidel do sociálních zařízení"

Kontaktní údaje:

Adresa: ​
Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace
​Zámecká 1
​Dolní Životice 747 56
Tel. č.:   viz kontakty
E - mail: ​posta@zamekdz.cz
 
Identifikační údaje:
IČ: ​71197052
DIČ:​CZ71197052
Datová schránka: ​Zámek Dolní Životice, příspěvková organizace
ID – schránky:​ wt7mvmp
Bankovní spojení: 19 - 0679480257/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Opava

Dopravní spojení:   Mapa

 

Soubory ke stažení

ZZ2016-ZDZpo.pdf ZZ2016-ZDZpo.pdf 5036 kB

Aktuálně u nás

Zámek Dolní Životice,
příspěvková organizace

Zámecká 1
747 56 Dolní Životice
IČ: 71197052
Najdete nás na: